Các bạn cũng có thể tải file PDF để in ra khi biên mục cho dễ dàng:

1. Vào mục Biên mục – Biên mục tài liệu mới

Nhập các thông tin về quyển sách:

 • Nhan đề: Tên đầy đủ của quyển sách
 • Nhấn nút Thêm tác giả để nhập tác giả (khi gõ tác giả nếu đã có thì chọn ở dưới) rồi nhấn nút Thêm vào biên mục
 • Lần xuất bản: Nhập vào Xuất bản lần thứ 1 hoặc Tái bản lần thứ ….
 • Chọn mẫu ĐKCB (đăng ký cá biệt): dựa theo mẫu đã tạo

          SNV00000 là Sách nghiệp vụ ;

          STK00000 là Sách tham khảo

          STN00000 là Sách thiếu nhi

 • Số lượng bản: Số quyển sách giống nhau mà mình đang nhập
 • Nhấn nút Thêm thông tin cá biệt, điền các thông tin vào (nhập đúng như hình minh hoạ ở dưới:
 • Nhà xuất bản: Nhấn vào mũi tên chỉ xuống, nhập vào tên nhà xuất bản (phía sau quyển sách. Chỉ nhập vài chữ nếu có hiện ra thì nhấn chọn luôn)
 • Năm xuất bản: Nhập năm xuất bản (phía sau quyển sách)
 • Nơi xuất bản: Tương tự như Nhà xuất bản (bấm vào gõ vài chữ rồi chọn nếu có)
 • Mô tả vật lý:

          Nhập: Số trang + tr.; Cỡ sách kích thước lớn nhất (làm tròn)cm

                               Ví dụ: 315tr.; 21cm

 • Bộ sách: Tên của bộ sách, ví dụ: Kính vạn hoa ; Doraemon ; Tủ sách danh nhân Việt Nam (là chữ nhỏ hoặc ghi chú ở trên bìa sách)
 • Phân loại DDC: Nhập chữ số theo phân loại như mục lục phía dưới:

MỘT SỐ PHÂN LOẠI DDC PHỔ BIẾN:

          + Lịch sử Việt Nam: 959.7

          + Văn học Việt Nam: 895.922

          + Địa lý Việt Nam: 915

          + Tâm lý học giáo dục: 158

          + Giáo dục học đường: 371 (bao gồm kỹ năng sống các loại)

          + Toán học: 510; Vật lý học: 530;  Hoá học: 540; Sinh học: 570; Kỹ thuật: 620; Hội hoạ: 750; Âm nhạc: 780..

Chi tiết hơn xin xem bảng phân loại phía dưới; hoặc tham khảo địa chỉ

https://thuvienso.net.vn/phan-loai-ddc-14/

- Môn loại:

Có thể trùng với Số phân loại DDC,

                     Riêng sách thiếu nhi, sách văn học thì theo danh mục sau:

          + Tác phẩm Văn học thiếu nhi:                                VĐ1

          + Sách khoa học, tham khảo viết cho thiếu nhi          VĐ2

          + Tác phẩm văn học dân gian:                                  8K

8(N)Văn học các nước ngòai (Lịch sử và phê bình)
8(V)Văn học Việt Nam (Lịch sử và phê bình)
8(V)1Văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám - 1945
8(V)1.1Văn học Việt Nam thời kỳ thứ nhất (TK XI - XV)
8(V)1.2Văn học Việt Nam thòi kỳ thứ hai (TK XVI - giữa TK XIX)
8(V)1.3Văn học Việt Nam thời kỳ thứ ba (1858 - 1930)
8(V)1.4Văn học Việt Nam thời kỳ thứ tư (1930 - trước 8-1945)
8(V)2Văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945
8(V)2.1Văn học Việt Nam giai đoạn 8-1945 đến 1954
8(V)2.2Văn học Việt Nam từ 1954 đến 1975
8(V)2.3Văn học Việt Nam từ 30-4-1975 đến nay
8(V)KLịch sử văn học dân gian Việt Nam
8(VD)Văn học của các dân tộc khác ở Việt Nam
801Lý luận văn học
8CVăn học thế giới cổ đại
 • Chủ đề: Là chủ đề của quyển sách, Ví dụ: Kỹ năng sống; Văn học thiếu nhi; Tâm lý học giáo dục; Giáo dục sức khoẻ học đường; Truyện dân gian thiếu nhi; Khoa học vũ trụ…

          Nhấn vào nút Thêm chủ đề rồi nhập và chọn Thêm vào biên mục

          Các mục khác như Hình ảnh là ảnh bìa quyển sách, Tập tin đính kèm có thể đính kèm file PDF, EPUB để bạn đọc có thể đọc trực tiếp (kho tài nguyên số thư viện), Tài liệu liên quan là tên những quyển sách trong Thư viện có liên quan đến quyển sách đang biên mục.

                     Cuối cùng nhấn nút Lưu lại là hoàn tất biên mục 1 quyển sách.

                    Chúc các bạn thành công !